.

Bolags Registrering

Registrering av Bolag på Malta

Processen med att registrera ett Malta bolag hos Malta Financial Services Authority (MFSA) tar ca 48 timmar efter att all dokumentation och aktiekapital finns tillgängligt. Minimum aktiekapital som krävs på  Malta är € 1200 och endast 20% måste betalas innan registrering kan genomföras. Aktiekapitalet betalas in och hålls hos en bank på Malta för att sedan överföras direkt till det nyregistrerade företagets konto så fort det är öppnat.

Ett privat aktiebolag på Malta företag kräver även ett lokalt säte, minst en ledamot (Director) och sekreterare/suppleant (Company Secretary). Beroende på antalet aktieägare kan företaget ha en eller flera verksamhetsområden.

Aktieägare kan genom att utse en ”Fiduciary shareholder” vilket är en förvaltare av aktierna och kan agera på aktieägarnas vägnar, utnjuta en sekretess av sitt aktieinnehav. Maltesiska bolag, precis som svenska, måste upprätta årsbokslut och skicka in årlig dokumentation för att fortsätta med sin verksamhet.

Skatt

Malta erbjuder också en mycket attraktiv skattesystem för företag som ägs av utländska aktieägare. Företag beskattas med ett schablonbelopp på 35%, vilket är också den högsta skattesatsen för att sedan begära en skatteåterbäring på 6/7 delar. En av de viktigaste fördelarna med den maltesiska inkomstskattesystemet är det imputationssystem som gäller vid beskattning av utdelning (kupongskatt).

Skatteåterbäring

Skatteåterbäringen är satt till 6 / 7 delar gällande bolagsskatt, 5 / 7 delar när det gäller passiva räntor och royalties. Bidraget minskas till 2 / 3 delar i fall där bolaget ansöker om lättnad pga dubbelbeskattning. När ett bolag innehar mer än 10% av aktierna i ett utlänskt företad kan man ansöka om 100% skatteåterbäring men detta kräver att man uppfyller även vissa andra kriterier som anges i lagen.

Genom att kombinera inhemskt tillgängliga dubbla skattelättnadsmekanismer med Maltas hela avräkning och skattelättnadssystemen, kan den kombinerade totala effektiva skattesatsen på typiskt sänkas från 35% till något mellan 0% och 6,25%. Business Serving har stor erfarenhet av att hjälpa kunder med registreringar av bolag på Malta. Vi upprätthåller en nära relation med Malta Financial Services Authority för att se till att efterlevnaden av bolaget upprätthålls.

Övrigt

Vi vill upplysa er om att detta avsnitt återspeglar en väldigt förkortad och generaliserad bild av skattesystemet på Malta. Dessa uppgifter skall under inga omständigheter ses som skatterådgivning. Lagar kan ändras och alla klienters skattesituation måste granskas av kompetenta och kunniga rådgivare innan några definitiva utlåtanden kan göras.

Sekreterartjänster

Att sköta ett företag och ta hand om allt pappersarbete som krävs är ett heltidsjobb. Vi kan erbjuda er full skräddarsydd service och se till att allt går rätt till. Allt lämnas in i tid och är i perfekt ordning enligt de krav som ställs.

Vad vi kan göra för dig:

 • Sköta om all posthantering som kommer in till er bolagsadress
 • Upprätta och sköta alla obligatoriska register
 • Försäkra er om att alla årliga officiella blanketter skickas in i tid
 • Organisera årliga styrelsemöten
 • Upprätta stryelseprotokoll
 • Registrera bolagsändringar gällande aktieägare, direktör eller sekreterare
Bolagssäte

Varje företag måste ha säte på Malta enligt lag. Bolagets registrerade adress måste alltid vara en aktuell adress för att bolagets styrelseledamöter/aktieägare ska kunna nås vid behov. Det finns vissa krav på vilken dokumentation som måste finnas tillgänglig på den registrerade adressen.

Det som krävs är bl a: registeringsbevis, styrelseregister och kopior av årsredovisningen hålls och finns tillgängliga för allmänheten. Vi erbjuder våra kunder att använda våra kontor som sitt säte.

Back Office

De maltesiska myndigheterna uppmuntrar inrättandet av verksamheter som erbjuder backoffice till andra utländska företag. Inrätta ett kontor på Malta för att uppvisa att bolaget har väsentlig anknytning till Malta. Detta kan vara relevant och en avgörande faktor ur ett skattehänseende.

Vi erbjuder effektiva och pålitliga ”back office”-tjänster på Malta, inklusive:

 • Back Office Management, support och administration
 • Dagliga kontorsuppgifter
 • En fast telefonnummer som bemannas av en telefonist. Både på engelska och svenska.
 • Postadministration
 • Receptionstjänster
 • Budtjänster
 • Mötesrumsfaciliteter
Lokal Personal

Att ha lokal personal är en viktig faktor när när det kommer till olika skattelättnader som finns på Malta. Vi erbjuder lokal personal som kan säkerställa att nyckelpositioner och viktiga tjänster är bemannade.

Compliance Officer Compliance Officer är titeln på en yrkesverksam person som har som uppgift att säkra att organisationen den jobbar i följer alla lagar och regler som finns på Malta. En Compliance Officer är ansvarig för att ta hand om de nödvändiga åtgärder som för att säkerställa att den pågående lagstadgade, reglerande och rättsliga kraven upprätthålls.

Obligatorisk Dokumentation

Vi följer KYC (know-your-klient) regel och ger robusta, noggranna och kontinuerliga kundkännedom kontroller av alla våra kunder innan att ge några tjänster.

Enligt maltesisk Prevention of Money Laundering Act och förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism förordningar, är det vår plikt att anta riktlinjer och förfaranden för att förebygga, upptäcka och rapportera penningtvätt eller någon misstänkt aktivitet.

Styrelsetjänster

Vi kan erbjuda tjänster av förvaltar företagens direktörer med professionell bakgrund inom ekonomi, redovisning och juridik. Ett bolag registrerat på Malta måste ha minst en ledamot vid alla tidpunkter.

En styrelseledamot ansvarar för bl a:

 • Att se till det Malta baserade företaget arbetar i enlighet med den maltesiska lagar och förordningar, inklusive aktiebolagslagen, inkomstskattelagen och inkomstskattelagen
 • Kontakter med de lokala myndigheterna upprätthålls
 • Upprätthålla alla nödvändiga funktioner som krävs så som sekreterare, redovisning och revsion tjänster
Dina Dokument
Vi erbjuder våra kunder full certifiering av alla dokument. Detta inkluderar även apostile och notarisering av alla handlingar som krävs.
Redovisning och Revisionstjänster

Business Serving Ltd. erbjuder alla typer av ”back office” tjänster för våra klienter för att uppnå full operationell frihet och självständighet. Vi sköter om all redovisning och ser till att allt pappersarbete uppfyller de kravs som ställs av maltesiska myndigheter.

Vad vi kan göra för dig:

 • Bokföring och redovisning
 • Löneadministration
 • Revision utförd av en utsedd och certifierad tredjepart
Öppnande av Bankkonto

Vi hjälper våra kunder med att öppna ett företags bankkonto på Malta. Malta har ett starkt och effektivt banksystem. Alla nya kunder genomgår en omfattande process av bakgrundskontroller och det ställs höga krav på all företagskunder.

Malta följer alla EU direktiv och är en aktiv medlem i kampen mot penningtvätt. Genom vårt nätverk kan vi hjälpa kunder att etablera företagskonton i andra länder, såsom Schweiz och Lichtenstein.

Moms och Skatteredovisning

Business Serving Ltd. hanterar våra kunders och moms och skatte redovisning. Vi förbereder skatte- och momsberäkningar och erbjuder full skatteombuds service.

Vad vi kan göra för dig:

 • Förberedelse och beräkning av MOMS/Skatt
 • Förberedelse och beräkning av inkomst skatt/deklarationer
 • Utföra skatteutbetalningar
 • Betalningar av moms och andra avgifter
 • Registrering av MOMS redovisningar
 • Registrering av skatteredovisningar
 • Förberedelse och registrering av skatteåterbäring för akiteägare
 • Bistå med rådgivning och assistans med IRD (Maltas skatteverk) vid skattefrågor
 • Bistå med rådgivning och assistans med VAT Department (Maltas skatteverk) vid momsfrågor
Online Gaming

Malta är har etablerat sig som Europas ledande centrum för Online Gaming. Med sitt starka regelverk, skatteklimat och fullvärdiga EU medlemskap är Malta ett givet säte för bolag inom branschen.

Business Serving Ltd. kan erbjuda full etablering och av bolag inom Gaming som vill ha sitt säte på Malta. Vi kan även sköta hela licensprocessen och se till att alla regeler och krav uppföljs. Malta är ett centrum och ett givet alternativ för alla inom iGaming.

Kontakta Oss!